Besparen, Duurzaam

Een eigen energiehandelsplatform

4m

Met onze blogs willen we jullie een inkijk geven in wat ons als coöperatie zoal bezighoudt. Dit keer vertellen we jullie meer over het eigen energiehandelsplatform van WeSpark.

WeSpark heeft als enige energiecoöperatie in Nederland de beschikking over een eigen energiehandelsplatform ‘ENTRNCE’ genaamd. Via dit platform koopt zij direct elektriciteit op de EPEX-spotmarkt en groengas via de TTF-markt.

Wat is de EPEX-spotmarkt en TTF-markt?

Elektrische energie kan nog maar mondjesmaat worden opgeslagen en als het is opgewekt moet het meteen worden gebruikt. Door veranderingen in de vraag kunnen producenten besluiten extra of juist minder elektriciteit op te wekken. De overheid heeft geregeld dat alle import van elektriciteit naar Nederland via de EPEX gaat. De EPEX is een spotmarkt waarin energie wordt verhandeld in uur-prijzen. Datzelfde geldt voor gas, alleen heet die markt de ‘Title Transfer Facility-markt (TTF).

Voor elke dag wordt voor elk uur van de dag een aparte prijs vastgesteld, uitgedrukt in Euro/MWh van elektriciteit die de volgende dag geleverd wordt. Op deze beurs wordt per jaar ca. 500 TWh per jaar op de beurs, ofwel vergelijkbaar met het elektriciteitsverbruik van 10 miljoen huishoudens.

Wat gebeurt er als vraag en aanbod niet overeenkomt?

Wanneer vraag en aanbod niet overeenkomt noemen we dat onbalans. Wanneer er onbalans op het elektriciteitsnet dreigt te ontstaan worden producenten opgeroepen om meer energie op te wekken of worden afnemers opgeroepen om meer energie af te nemen. Op die manier wordt ook onbalans verhandeld. De partij die de onbalans veroorzaakt, doordat hij afwijkt van zijn programma, wordt beboet. De partij die de onbalans weet te voorkomen krijgt hier juist een beloning voor, ongeacht of hij energie opwekt of afneemt.

Wat is het ENTRNCE-platform precies?

Het ENTRCE-platform is een portal die klanten (eindgebruikers) direct toegang geeft tot de elektriciteitshandelsmarkt. Gas wordt via een ander platform verhandeld. Het ENTRNCE-platform is eigendom van het semioverheidsbedrijf ENTRNCE B.V. en is op haar beurt weer onderdeel van netbeheerder Alliander N.V. Het voordeel van een semioverheidsbedrijf is dat men geen winstmaximalisatie nastreeft, maar juist zo’n groot mogelijke maatschappelijke impact wil maken.

Waarom is energiehandel interessant voor klanten?

WeSpark verzorgt via het platform de inkoop van energie voor grootzakelijke klanten. Inkoop van elektriciteit en gas op de energiebeurzen is interessant, omdat de prijzen voor elektriciteit en gas doorgaans 10-15% goedkoper zijn dan met langdurige energiecontracten. Ondanks het sterk fluctuerende karakter van deze beurzen, valt er dus een behoorlijk financieel voordeel te behalen voor met name bedrijven en organisaties met grote elektriciteits- en gasvolumes. Je moet dan denken aan volumes boven de 500.000 kWh elektriciteit en 100.000 m3 gas per jaar.

Eigenlijk is het interessant voor iedereen die slimmer wil omgaan met zijn energieverbruik. Je zou bijvoorbeeld grote machines of laadpalen die veel elektriciteit nodig hebben, kunnen inschakelen (opladen) wanneer de prijzen zo laag mogelijk zijn. En omgekeerd, kan men zelf opgewekte stroom tijdelijk even opslaan totdat de prijzen zo hoog mogelijk zijn, alvorens men teruglevert aan het net. Met de introductie van goedkope(re) energieopslagtechnieken, komen er snel nieuwe en slimme verdienmodellen beschikbaar voor particulieren en bedrijven.

Is een energiehandelsplatform ook interessant voor particulieren (bewoners)?

WeSpark streeft ernaar zo snel mogelijk een eigen leveringsvergunning te hebben. Dat geeft dan de mogelijkheid om stroom en gas te leveren aan bewoners direct vanaf de energiebeurs. Zij kan dan onder eigen label energie leveren aan bewoners en kleine MKB’ers. En ja, dit zal dan iets goedkoper zijn dan de stroom die zij nu weder verkoopt via om | nieuwe energie. Er zijn dan immers geen schakels meer tussen leverancier en eindgebruiker. Hiervoor geldt wel dat we geen afbreuk willen doen aan het duurzame karakter van de 100% groene energie die zij nu krijgt door geleverd via om | nieuwe energie. Om dit te kunnen waarborgen zijn zoveel mogelijk lokale stroom- en groengasproducenten nodig.

Wil je meer te weten komen over WeSpark? Houd onze pagina dan goed in de gaten. In een reeks van blogs vertellen wij jullie graag meer over wat ons zoal bezighoudt.