In gesprek met, Blog

In gesprek met Robert van der Sijde

2m

Voorzitter van de coöperatie

WeSpark is gezegend met Robert als voorzitter. Hij weet ons te verbinden en te enthousiasmeren. Daar ligt zijn kracht. In deze eerste editie gaan we in gesprek met Robert en komt u meer te weten over zijn betrokkenheid bij WeSpark.

Waarom ben je bestuurlijk actief geworden voor WeSpark?
‘Ik voel me lokaal erg betrokken bij het verbeteren van het milieu middels de daarvoor beschikbare innovatieve – effectieve – en financieel haalbare oplossingen voor zakelijke en particuliere afnemers.’

Wat zijn je werkzaamheden voor WeSpark? Waar ben je goed in?
‘Initiëren, leren, verbinden, enthousiasmeren, samenwerken, helicopterview, beheersen en controleren.’

Hoelang ben je al betrokken bij WeSpark?
‘Sinds mei 2020.’

Wat doe je in het dagelijks leven naast WeSpark?
‘Pensionado met actieve werkzaamheden ernaast, watersport als hobby en optrekken met kinderen en kleinkinderen.

Waar ben je trots op, op wat WeSpark tot nu toe bereikt heeft (of niet)?
‘Sinds de gewijzigde bestuurssamenstelling waardoor kennis verbreding en professionalisering van de organisatie, wordt nu ook de focus gericht op samenwerking en kennisdeling met (kennis) organisaties/bedrijven die dezelfde doelen nastreven. Er loopt sinds kort een project voor verbeterde communicatie over WeSpark richting potentiële afnemers over groene energie, de mogelijkheden, sociaal en economisch rendement en bereikbaarheid van eigen productie, doorlevering, inclusief besparingsmogelijkheden die hand in hand moeten gaan.’

Met deze ‘eerst zien dan geloven strategie’ denken wij het vergroeningsproces aanzienlijk te kunnen versnellen

Wat denk je dat WeSpark veel beter kan doen?
‘Naast het verder uitdiepen/afronden van de professionaliseringsslag zijn de bakens gericht op het opzetten van energiecommunities van particulieren en in het bedrijfsleven (micro grids) die zelf groene energie opwekken en/of aan elkaar doorleveren. Hiervoor zal WeSpark lokaal moeten inzetten op de realisatie van kleinschalige proefprojecten voor groene energieproductie, energieopslag, met daaraan te koppelen voorbeelden van energiebesparing. Met deze ‘eerst zien dan geloven strategie’ denken wij het vergroeningsproces aanzienlijk te kunnen versnellen.’

Wat zou je heel graag zien gebeuren dat WeSpark zou moeten zien te bereiken in de Zaanstreek?
‘Het ultieme doel is de Zaanstreek maximaal onafhankelijk te maken van vervuilende energiebronnen en de grootmachten die hierachter zitten.’

Wat is jouw mening of visie op de energietransitie in Nederland?
‘Verloopt nog te traag en inefficiënt door nog onvoldoende kennis, duidelijke aansturing en focus bij en vanuit centrale overheden naar microniveau (Gemeenten en energiegebruikers) over de meest effectieve mogelijkheid, juist ook in economisch haalbaar opzicht, van energietransitie. De met enorme bedragen (overigens via de energierekening zelf door burgers en bedrijfsleven opgebracht) door de overheid gesubsidieerde realisatie van grootschalige energieparken, vervuilende bio centrales en de discussie over kernenergie die nu weer oplaait als eventueel alternatief zijn slechts tijdelijke oplossingen die nu en in de toekomst enorme milieuschade met zich meebrengen.’