Over WeSpark - met teamsectie
De net even slimmere Zaanse energieleverancier

De Nederlandse overheid heeft zich gecommitteerd aan het behalen van zeer ambitieuze klimaatdoelstellingen: In 2030 willen ze 49% minder CO2 uitstoot en in 2050 willen we als land energieneutraal zijn. Vooruitlopend op het klimaatakkoord heeft de gemeente Zaanstad zich ook als doel gesteld om te verduurzamen. Het uiteindelijke doel is daarbij om onder meer een klimaatneutrale, decentrale energievoorziening te realiseren.

Om bij te dragen aan die verduurzaming van de Zaanstreek heeft Zaanstad het initiatief tot WeSpark genomen. WeSpark is een voorbeeldproject binnen EMPOWER, een Europees initiatief dat zich richt op nieuwe en lokale energieopwekking. En na een periode waarin we alles goed geregeld hebben kunnen particulieren en bedrijven vanaf nu lid worden en energie gaan afnemen of leveren via WeSpark.

Als WeSpark zijn we echter niet alleen maar het zoveelste energiebedrijf. Wij gooien het over een andere boeg. Bij ons krijgen mensen en bedrijven maximaal de ruimte om zelf energie op te wekken, op te slaan, te delen, te consumeren en terug te verkopen aan de markt. En door het net even slimmer te doen, en met elkaar, zijn we in staat om tegen de scherpste tarieven 100% groene en zoveel mogelijk lokaal opgewekte stroom te leveren.

Over WeSpark - met teamsectie
Doe mee en maak het verschil

Met elkaar, voor elkaar

Wij zoeken daarbij geen passieve afnemers, maar mensen en bedrijven die onderdeel van de oplossing willen zijn. En we bieden ze de handvatten om op een positieve manier het verschil te maken. Wij kapitaliseren daarmee maximaal op de collectieve denk- en daadkracht in de Zaanstreek. En zijn zo met elkaar in staat om samen de gewenste energietransitie te realiseren.

Wij willen op die manier iedereen stimuleren om zelf initiatief te tonen en de verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame energievoorziening.  Dat doen we door je maximaal de ruimte te geven om mee te denken over effectieve en efficiënte maatregelen.

Over WeSpark - met teamsectie
Iedereen is welkom

cooperatie-wespark

Hoe is WeSpark georganiseerd?

WeSpark is een coöperatieve vereniging waarbij de leden op democratische wijze een bestuur hebben gekozen. Dit bestuur legt verantwoording af tijdens de Algemene Leden Vergaderingen (ALV’s), meestal tweemaal per jaar. Daarnaast is de coöperatie eigenaar van WeSpark BV, waarvan de aandelen voor 100% in eigendom zijn van de coöperatie. Eventuele overwinsten vloeien terug naar de coöperatie, die vervolgens geherinvesteerd kunnen worden in lokale energieprojecten of sociale wijkprojecten. Dat wordt overigens wel bepaald in de ALV. Het zou ook kunnen zijn dat overwinsten als dividend uitgekeerd wordt aan de leden van de coöperatie. Op dit moment telt het bestuur van de coöperatie drie bestuurders (parttime actief) en wordt het dagelijks bestuur gevormd door de directeur (ondergetekende). De directeur legt alleen verantwoording af aan het bestuur van de coöperatie. Het bestuur van de coöperatie legt verantwoording af aan de leden van de coöperatie tijdens de ALV’s. Daarmee zijn de leden dus het hoogste bestuursorgaan binnen de coöperatie die actief bijdragen aan het beleid van de coöperatie.

WeSpark_Verdienmodel

Verdienmodel WeSpark

WeSpark zal op korte termijn draaien op de inkomsten van energielevering aan particulieren (via SAMEN OM) en bedrijven (via EPEX-spotmarkt). Op iets langere termijn zullen we de ‘energy communities’ gaan opzetten. Uiteindelijk gaan we ook energiebesparingsdiensten leveren en zullen we ons gaan inzetten voor het lokaal ontwikkelen van zonnedaken en -parken wel/niet gecombineerd met lokale energieopslag (via batterijen). Bekijk hier het verdienmodel van WeSpark.

Maak kennis met ons team

Samen voor duurzame energie

 • Robert Hemmen

  Robert Hemmen

  Directeur

  robert.hemmen@wespark.nl

  ‘Ik ben betrokken bij WeSpark sinds november 2019. Eerst als voorzitter en later als directeur. Ik word als persoon blij van dingen ‘in de wereld te zetten’. Ik ben behoorlijk actiegericht en idealistisch en doe alleen dingen die echt serieus bijdragen aan een betere wereld. Ik geloof heilig in het coöperatieve model van zaken doen waarin iedereen gelijke rechten heeft en er meer aandacht is voor de maatschappelijke belangen. Ook zet ik mijzelf al bijna 10 jaar in voor de energietransitie, eerst in Almere en nu in Zaanstad.’

 • Robert van der Sijde

  Robert van der Sijde

  Voorzitter

  robert.vandersijde@wespark.nl

  ‘Met een gevarieerde management achtergrond en vele jaren als zelfstandig consultant is het leuk en uitdagend om deel uit te maken van deze enthousiaste club en een steentje bij te dragen aan de energie- en klimaattransitie in Zaanstad.’