Vacatures

Word jij de nieuwe Business Developer (parttime) van de meest energieke club van de Zaanstreek?

6m

Profielschets
De energie coöperatie WeSpark zoekt voor haar energie handelsplatform een enthousiaste en doortastende business developer met een echte ‘can-do’-mentaliteit. Iemand die de WeSpark uitdraagt als dé speler in de Zaanstreek op het gebied van lokale duurzame energie. Die ondernemend is en creatief in het ontdekken en benutten van mogelijkheden en kansen. Die gericht is op samenwerken en het aangaan van langdurige relaties. Die samen met het nieuw te vormen team in staat is om consumenten, ketenpartners en het regionale bedrijfsleven mee te krijgen in het realiseren van een lokale duurzame energievoorziening in de metropoolregio, te beginnen in de Zaanstreek.

___________________________________________________________________________

De organisatie
WeSpark is een energie coöperatie van, voor en door de Zaankanters. Het initiatief is professioneel opgezet op basis van een convenant van de gemeente Zaanstad, HVC en de Rabobank (2018). Het doel is te komen tot een lokale duurzame energievoorziening. Te beginnen in de Zaanstreek, maar met de ambitie om dit op te schalen voor de hele metropoolregio Amsterdam. Hiervoor heeft de coöperatie samen met de gemeente Zaanstad een Europese subsidie van € 300.000 ontvangen.  

Het energie handelsplatform (ENTRNCE) gaat lokaal, duurzaam opgewekte energie koppelen aan lokale gebruikers. Beoogde energieproducenten en klanten zijn de bedrijven, instellingen, verenigingen en inwoners van Zaanstad. Naast individuele huishoudens richt de coöperatie zich met haar handelsplatform op bestaande netwerken zoals bedrijvenverenigingen, scholen en sportverenigingen. Zij worden in staat gesteld om hun eigen energie te gaan opwekken en te verhandelen. Sinds 1 januari 2021 doet WeSpark de energie-inkoop voor de gemeente Zaanstad (10 GWh elektriciteit en 170.000 m3 gas) rechtstreeks via de EPEX-spotmarkt. Dit heeft inmiddels de pers ruimschoots gehaald.

Het nieuwe denken, de kracht van het delen
Wat de Zaanse coöperatie met haar duurzame stroom verdient, wordt grotendeels weer geïnvesteerd in duurzame energieprojecten in de Zaanstreek. Zo geeft de coöperatie toekomstbestendige schone energie aan de Zaanstreek. Zaankanters slaan de handen ineen voor lokale, scherp geprijsde duurzame energie en realiseren zo hun eigen energietransitie.  

De functie
De ambities van de energie coöperatie zijn, evenals de verwachtingen van stakeholders, hoog. Om het nieuwe energie handelsplatform binnen de metropoolregio Amsterdam tot een succes te maken, is de coöperatie op zoek naar een nieuwe business developer. Hij/zij zal samen met een nieuw te vormen organisatie deze ambities waar moeten maken. Het bestuur van de coöperatie is eindverantwoordelijk voor het energie handelsplatform en de business developer rapporteert aan de directeur van de energie coöperatie.

De energie coöperatie WeSpark is op zoek naar een enthousiaste, doortastende, geloofwaardige business developer met een echte “can-do”-mentaliteit. Iemand die dit initiatief uitdraagt als dé katalysator van lokale duurzame energie in de regio.

Zijn/haar opdracht is om samen met het bestuur van WeSpark de (commerciële) strategie te ontwikkelen en de doelen te realiseren. Draagt zorg voor een concrete visie, het opstellen en implementeren van het commerciële plan voor de marktpositionering, het formuleren van de communicatiestrategie en uitvoering van de operationele activiteiten. Stuurt de externe partner aan die de PV-verantwoordelijkheid uitvoert en besluit dagelijks over de energiehandel via het ENTRNCE-platform.

Naast stevige bedrijfseconomische bagage, zoekt WeSpark vooral een strategisch, verbindend en communicatief leider met passie voor de energietransitie, die zowel in- als extern gericht is op samenwerken en het aangaan van langdurige relaties. Die ook als adviseur van de coöperatie kennis heeft van de (technische) ontwikkelingen op het gebied van duurzame energieopwekking. Hij/Zij gaat op zoek naar zakelijke klanten die open staan om hun energie-inkoop via ons energieplatform af te wikkelen (en 10-25% te besparen) of lokale energie willen gaan opwekken en/of terugleveren aan ons platform.

Een mensgericht, proactief, vertrouwenwekkend en toegankelijke persoonlijkheid, die zich thuis voelt in het werkgebied van energiehandel en coöperaties en die een actief netwerk bij het regionale bedrijfs- en verenigingsleven heeft. Die verbindend is, vertrouwen geeft, gevoel heeft voor publiek/private verhoudingen en die kan communiceren op alle niveaus.

Specifieke opdracht business developer 0,4 fte
Hij/zij bouwt aan het leggen van een stevig fundament voor de coöperatie door het werven van nieuwe klanten voor energielevering, ontwikkelen van zonnedaken en initiëren van nieuwe energieconcepten zoals smart grids. In samenwerking met het bestuur wordt gebouwd aan het uitrollen en vormgeven van de nieuwe organisatie. Bij gebleken geschiktheid, zou de Business Developer op termijn de nieuwe directeur kunnen worden van WeSpark B.V.

Relevante competenties

  • Visie en innovatiekracht: is in staat mensen te inspireren en zich te concentreren op hoofdlijnen en het lange termijnbeleid, zonder de details uit het oog te verliezen. Durft gangbare praktijken ter discussie te stellen en stelt alternatieven voor, slaat nieuwe wegen in en weet mensen hierin mee te nemen.
  • Maatschappelijke (omgevings)sensitiviteit en verantwoordelijkheid: onderkent de specifieke maatschappelijke verantwoordelijkheid van de organisatie en bewaakt binnen de visie en missie de invulling daarvan. Laat blijken goed geïnformeerd te zijn over (de veranderende) maatschappelijke, politieke en economische ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie, alsook over de belangen van stakeholders. Kan deze kennis effectief benutten en vertalen naar de specifieke situatie van de coöperatie en het handelsplatform. Kan omgaan met diverse belanghebbenden en daarin tot een weloverwogen balans komen voor keuzes en handelen en verantwoordt zich daarover.
  • Binden en samenwerken: draagt actief bij aan samenwerking door te verbinden op gemeenschappelijke doelen. Zoekt regelmatig de nabijheid van aangesloten coöperaties, consumenten en leveranciers, medewerkers, bestuur en andere belanghebbenden. Heeft oog voor goede, professionele, collegiale samenwerking, is duidelijk gericht op het bereiken van een gemeenschappelijk resultaat.
  • Impact: schept vertrouwen, heeft natuurlijk overwicht, durf en lef en is daadkrachtig in de manier van optreden.
  • Omgevingsbewustzijn: is gericht op in- en externe samenwerking en nodigt anderen uit om mee te doen. Bouwt bruggen, zoekt daarbij de communicatie op en treedt anderen open tegemoet.
  • Zelfreflectie: staat open voor kritiek. Heeft daarbij inzicht in interne en externe invloeden op zijn/haar functioneren en kan hierover verantwoording afleggen. Toont lerend vermogen en beseft dat zijn/haar handelen invloed heeft op het functioneren van de organisatie. Kan (persoonlijke) leerpunten benoemen en van gedachten wisselen over het vormgeven van het eigen leerproces.

Functie-eisen
HBO/WO werk- en denkniveau. Analytisch en conceptueel vermogen. Commerciële managementervaring binnen de B2B-markt en actuele kennis van de ontwikkelingen op de energiemarkt (smart grids, e-mobility en energiehandel). Ervaren gesprekspartner voor directeuren/eigenaren van het regionale bedrijfsleven. Uitstekende commerciële kwaliteiten en een bewezen trackrecord in klantmanagement, salestrajecten, customer service en aansturing van de primaire business. Daadkrachtige, authentieke en open persoonlijkheid met een gezond relativeringsvermogen. Hands-on, met een pragmatische inslag en oog voor kwaliteit.

Arbeidsvoorwaarden
WeSpark biedt een uitdagende functie in een unieke context. Bouwen, ondernemen en daarmee de mogelijkheid hebben om direct invloed uit te oefenen op het succes van de organisatie én een duurzamere toekomst.

Procedure
De werving- en selectieprocedure zal, namens het bestuur van WeSpark, uitgevoerd worden door Robert Hemmen en een tweede bestuurslid van WeSpark. Hij voert samen met het huidige bestuur de gesprekken met in potentie voor de functie geschikte kandidaten. De kandidatuur van geschikte kandidaten wordt aan het bestuur gepresenteerd.

Sollicitatie en inlichtingen
Voor nadere informatie kan contact opgenomen worden met Robert Hemmen. Hij is telefonisch bereikbaar op het nummer 06 – 14 34 60 10.

Geïnteresseerd? Stuur dan graag vóór 15 april 2020 een motivatiebrief en CV naar: robert@wespark.nl

Kandidaten uit het werkgebied c.q. de Zaanstreek genieten de voorkeur.

Zoektermen: gangmaker / business developer /energie coöperatie