Blog, Informatief, Uncategorized

De Zaanstreek als Energy Community

2m

Met onze blogs hopen we jullie een inkijk te geven in wat ons als coöperatie zoal bezighoudt. Dit keer vertellen we jullie meer over het begrip ‘Energy Communities’.

Lokaal uitwisselen van energie
In een energy community wordt duurzame energie lokaal opgewekt en afgenomen en verdwijnt de tussenkomst en afhankelijkheid van grote energieleveranciers. Een energy community kun je dus zien als een gemeenschap waar woningen en bedrijven elektriciteit met elkaar uitwisselen. Waar op het ene dak elektriciteit wordt opgewekt met zonnepanelen wordt dat in de woning aan de overkant gebruikt om de wasmachine te laten draaien. Het streven is om dat zo veel mogelijk lokaal te doen. Hierdoor verdwijnt de afhankelijkheid van grote energiegiganten en de enorme druk op het elektriciteitsnet.

Door een toename van ons elektriciteitsverbruik (elektrische auto’s en elektrisch verwarmen) en meer duurzame opwek wordt de druk op het elektriciteitsnet flink opgevoerd. Daarnaast is opslag van elektriciteit nog moeilijk en kostbaar. Om te voorkomen dat er dikkere kabels nodig zijn, er flink moet worden geïnvesteerd in het elektriciteitsnet en daardoor onze energierekening omhooggaat, streven wij ernaar om zoveel mogelijk lokaal energie met elkaar uit te wisselen.

Energiegemeenschap van burgers erkend door EU
De EU erkend collectieve energie-initiatieven en ziet dit als een mechanisme om burgers en consumenten energie te laten produceren, consumeren en delen. Door het vast te leggen in een juridische vorm hopen ze te zorgen voor een gelijke en eerlijke behandeling met daarbij horende rechten en plichten voor burgerinitiatieven. De juridische vorm horend bij dit principe is gebaseerd op vrijwillige en open deelname, waarvan het hoofddoel veeleer bestaat uit het bieden van milieu, economische of sociale gemeenschapsvoordelen.

Inzicht als eerste stap
We moeten niet vergeten dat de eerste stap naar een duurzame samenleving het reduceren van onze vraag naar energie is. Dat kan alleen door je bewust te zijn van je verbruik. WeSpark heeft daar een handige tool voor, namelijk de EARN-E. Dit apparaatje sluit je aan op je slimme meter. Via de bijbehorende app krijg je realtime inzicht in je stroomverbruik. En dat is goed voor het milieu én je portemonnee. Meer informatie over de EARN-E vind je hier: www.wespark.nl/nieuws

Gemeente Zaanstad als aanjager
De overstap van Gemeente Zaanstad naar WeSpark is een eerste grote stap in de realisatie van een lokale energy community. Wanneer meer bedrijven en huishoudens zich ook verenigen onder WeSpark krijgt onze duurzame gemeenschap steeds meer vorm. Daarbij is het belangrijk een balans te vinden in opwek en afname.

EAN2EAN
Via het handelsplatform van WeSpark is het mogelijk om energiemeters aan elkaar te koppelen. Dat betekent dat een netto afnemer van elektriciteit gekoppeld kan worden aan een netto opwekker. Op die manier kunnen we een lokale gemeenschap realiseren waarbij opwek en verbruik binnen de gemeentegrenzen blijft en het lokale karakter van een Energy Community wordt gerealiseerd. Dit principe noemen we EAN2EAN.