Over WeSpark - met teamsectie
De net even slimmere Zaanse energieleverancier

De Nederlandse overheid heeft zich gecommitteerd aan het behalen van zeer ambitieuze klimaatdoelstellingen: In 2030 willen ze 49% minder CO2 uitstoot en in 2050 willen we als land energieneutraal zijn. Vooruitlopend op het klimaatakkoord heeft de gemeente Zaanstad zich ook als doel gesteld om te verduurzamen. Het uiteindelijke doel is daarbij om onder meer een klimaatneutrale, decentrale energievoorziening te realiseren.

Om bij te dragen aan die verduurzaming van de Zaanstreek heeft Zaanstad het initiatief tot WeSpark genomen. WeSpark is een voorbeeldproject binnen EMPOWER, een Europees initiatief dat zich richt op nieuwe en lokale energieopwekking. En na een periode waarin we alles goed geregeld hebben kunnen particulieren en bedrijven vanaf nu lid worden en energie gaan afnemen of leveren via WeSpark.

Als WeSpark zijn we echter niet alleen maar het zoveelste energiebedrijf. Wij gooien het over een andere boeg. Bij ons krijgen mensen en bedrijven maximaal de ruimte om zelf energie op te wekken, op te slaan, te delen, te consumeren en terug te verkopen aan de markt. En door het net even slimmer te doen, en met elkaar, zijn we in staat om tegen de scherpste tarieven 100% groene en zoveel mogelijk lokaal opgewekte stroom te leveren.

Over WeSpark - met teamsectie
Doe mee en maak het verschil

Met elkaar, voor elkaar

Wij zoeken daarbij geen passieve afnemers, maar mensen en bedrijven die onderdeel van de oplossing willen zijn. En we bieden ze de handvatten om op een positieve manier het verschil te maken. Wij kapitaliseren daarmee maximaal op de collectieve denk- en daadkracht in de Zaanstreek. En zijn zo met elkaar in staat om samen de gewenste energietransitie te realiseren.

Wij willen op die manier iedereen stimuleren om zelf initiatief te tonen en de verantwoordelijkheid te nemen voor een duurzame energievoorziening.  Dat doen we door je maximaal de ruimte te geven om mee te denken over effectieve en efficiënte maatregelen.

Over WeSpark - met teamsectie
Iedereen is welkom